AVÍS LEGAL

Introducció

L’accés, navegació i utilització del Lloc Web www.campingelfar.com (en endavant, el “Lloc Web”) implica l’acceptació expressa i sense reserves de tots els termes de les presents condicions d’ús, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte celebrat per escrit i signat.

La seva observança i compliment serà exigible respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi la web. Si vostè no està d’acord amb els termes exposats, no accedeixi, navegui o utilitzi cap pàgina del lloc web.

 1. Dades de l’empresa

Nom de domini: www.campingelfar.com
Nom comercial: CAMPING TURISME I OCI, SL
Denominació social: CAMPING TURISME I OCI, S.L.
NIF: B62057567
Domicili social: CARRETERA N – II KM 666, 08370 CALELLA (BARCELONA)
Telèfon: 937 690 967
e-mail: [email protected] mailto:[email protected]
Inscrita en el Registre (Mercantil / Públic): Registro Mercantil de BARCELONA T 31968 , F 35, Inscripció: B202870.

 

 1. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ.

Les presents condicions d’ús regulen l’accés, navegació i utilització del Lloc Web, sens perjudici que CAMPING TURISME I OCI, SL es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del web, així com les condicions requerides per al seu accés i / o utilització. L’accés i utilització dels continguts del lloc web després de l’entrada en vigor de les seves modificacions o canvis suposen l’acceptació dels mateixos.

 

No obstant això, l’accés a determinats continguts i la utilització de determinats serveis pot trobar-se sotmès a determinades condicions particulars, que seran, en tot cas, clarament mostrades i hauran de ser acceptades expressament per part dels usuaris. Aquestes condicions particulars, poden substituir, completar o, si escau, modificar les presents condicions d’ús particulars.

 

CAMPING TURISME I OCI, SL es reserva el dret a modificar els termes i condicions aquí estipulades, total o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareixen aquestes condicions d’ús o mitjançant qualsevol tipus de comunicació dirigida als usuaris.

 

 1. ACCÉS I REGISTRE.

L’accés i navegació pel Lloc Web no requereixen registre. No obstant això, per a la compra de determinats serveis, reserva dels mateixos o beneficiar-se de certs programes, entre d’altres, caldrà emplenar els formularis web habilitats a aquest efecte. El registre al lloc web és, llevat que s’indiqui expressament el contrari, gratuït.

 

En cas que no disposi d’usuari i contrasenya d’accés a les nostres plataformes privades, allotjada en el Lloc Web, s’haurà de registrar des dels enllaços i / o formularis habilitats a aquest efecte, on haurà d’introduir totes les teves dades reals i veraces, atès que serà la única manera que tindrem de poder processar les possibles comandes que faci en el futur, així com gestionar correctament la nostra relació comercial.

Queda prohibit l’accés al Lloc Web per part de menors d’edat.

 

En cap cas CAMPING TURISME I OCI, SL es responsabilitzarà de la veracitat de les dades de registre facilitades pels usuaris finals, de manera que cada un d’aquests són els responsables de les possibles conseqüències, errors i faltes que posteriorment puguin derivar-se de la falta de veracitat de les dades.

 

 • BAIXA COM A USUARI REGISTRAT

En qualsevol moment, els usuaris poden sol·licitar la seva baixa de la plataforma allotjada al lloc web, bastant per a això, la posada en contacte amb CAMPING TURISME I OCI, SL pels mitjans que s’indiquin en cada un dels registres o plataformes.

 

En qualsevol cas, un cop efectuada la baixa, l’usuari podrà sol·licitar un nou registre com a client, quedant reservada la facultat CAMPING TURISME I OCI, SL de no admetre aquest registre en els casos concrets especificats en la clàusula anomenada “Usos no autoritzats” o en cas de conflicte o controvèrsia suscitats entre les parts, per resoldre o finalitzat amb reconeixement de culpa o negligència del client i / o perjudici a CAMPING TURISME I OCI, SL als seus col·laboradors i associats o als seus usuaris, clients o potencials clients.

 

 1. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

CAMPING TURISME I OCI, SL és titular o, si escau, compte les llicències corresponents sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, així com dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la informació, materials i continguts de la mateixa.

 

En cap cas s’entendrà que l’accés, navegació i utilització del Lloc Web per part de l’usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d’aquests drets per part de CAMPING TURISME I OCI, SL

 

L’usuari disposa d’un dret d’ús dels continguts i / o serveis del lloc web dins d’un àmbit estrictament domèstic.

 

Les referències a marques o noms comercials registrats, o altres signes distintius, ja siguin titularitat de CAMPING TURISME I OCI, SL o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de CAMPING TURISME I OCI, SL o dels seus legítims titulars. En cap moment, excepte manifestació expressa en contra, l’accés, navegació o utilització del Lloc Web i / o dels seus continguts, confereix a l’usuari cap dret sobre signes distintius en ell inclosos.

 

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts i / o serveis del lloc web i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, la totalitat o part dels continguts inclosos en la Web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit CAMPING TURISME I OCI, SL o, si escau, del titular dels drets corresponents.

 

En el cas que l’usuari enviï informació de qualsevol tipus a CAMPING TURISME I OCI, SL a través de qualsevol dels canals habilitats a aquest efecte, l’usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, industrial, secret comercial o qualsevol altre dret de tercers, i que aquesta informació no té caràcter confidencial ni és perjudicial per a tercers.

 

L’usuari reconeix assumir la responsabilitat, deixant indemne a CAMPING TURISME I OCI, SL per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, arribant aquesta responsabilitat sense cap restricció l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa.

 

 1. ENLLAÇOS

5.1 ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB

En cas que en el Lloc Web es mostressin enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, banners o continguts enllaçats, CAMPING TURISME I OCI, SL informa que aquests es troben directament gestionats per tercers, no tenint CAMPING TURISME I OCI, SL ni mitjans humans, ni tècnics per conèixer de forma prèvia i / o controlar i / o aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als quals es puguin establir enllaços des del present lloc web.

En conseqüència, CAMPING TURISME I OCI, SL no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual es pogués establir un enllaç des del Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no limitatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i / o qualsevol dels seus continguts, en general.

 

En aquest sentit, si els usuaris tinguessin coneixement efectiu de que les activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers són il·legals o contravenen la moral i / o l’ordre públic, hauran de comunicar immediatament a CAMPING TURISME I OCI, SL a l’efecte de que es procedeixi a des habilitar l’enllaç d’accés a les mateixes, acció que es durà a terme en el menor temps possible.

 

En qualsevol cas, l’establiment de qualsevol tipus d’enllaç des del Lloc Web a una altra pàgina web aliena no implicarà que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre CAMPING TURISME I OCI, SL i el responsable de la pàgina web aliena.

 

5.2 ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEBS

CAMPING TURISME I OCI, SL posa a disposició dels usuaris, a través de diferents eines i aplicacions, mitjans d’enllaç que permeten als usuaris accedir a canals i pàgines en diferents. La instal·lació d’aquestes aplicacions en el Lloc Web té per únic objecte, facilitar als usuaris l’accés a aquests canals en les diferents plataformes i xarxes socials.

 

L’establiment d’aquestes aplicacions no implica l’existència de cap relació entre CAMPING TURISME I OCI, SL i el propietari, fabricant o distribuïdor de la plataforma enllaçada, com tampoc l’acceptació i aprovació per part de CAMPING TURISME I OCI, SL dels seus continguts i / o serveis, sent el seu propietari, fabricant o distribuïdor l’únic responsable dels mateixos.

 

En cap cas, CAMPING TURISME I OCI, SL comparteix amb els propietaris de tals pàgines webs externes, cap tipus d’informació privada sobre els seus usuaris, sent la seva única finalitat facilitar l’accés a elles per part dels usuaris. En aquest sentit, tota la informació que el propi usuari desitgi proporcionar a aquestes plataformes i / o pàgines webs externes, serà sota la seva pròpia responsabilitat, no intervenint en aquest procés CAMPING TURISME I OCI, SL.

 

A causa de que CAMPING TURISME I OCI, SL no té cap control sobre el contingut allotjat en aquests canals, l’usuari reconeix i accepta que CAMPING TURISME I OCI, SL no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als quals l’usuari pugui accedir a aquestes pàgines ni per qualsevol contingut, productes, serveis, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en els mateixos. Per tal motiu, l’usuari ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en els canals enllaçats, i sobre la informació pròpia o de tercers que vulgui compartir en aquests canals.

 

5.3 ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB AMB DESTINACIÓ AL LLOC WEB

CAMPING TURISME I OCI, SL no autoritza l’establiment d’un enllaç a aquest lloc web des d’altres pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin les lleis, la moral o l’ordre públic, o les normes socials generalment acceptades.
En tot cas, els usuaris podran establir enllaços a les seves respectives pàgines web sempre que sol·licitin l’autorització prèvia i expressa a CAMPING TURISME I OCI, SL.

 

CAMPING TURISME I OCI, SL no té facultat ni mitjans humans i tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al present Lloc Web. CAMPING TURISME I OCI, SL no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a les pàgines web que estableixen aquest enllaç amb destinació al present Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i / o qualsevol dels seus continguts, en general.

 

 1. CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

No està permès i, per tant, les seves conseqüències seran de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari, l’accés o la utilització del Lloc Web amb fins il·legals o no autoritzats, amb o sense finalitat econòmica, i, més específicament i sense que el següent llistat tingui caràcter absolut, queda prohibit:

 

 1. Fer servir el lloc web de manera que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en la seva funcionalitat o en l’ordinador d’un tercer;
 2. Fer servir el Lloc Web per a la transmissió, la instal·lació o la publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials;
 3. Fer servir el lloc web per recollir dades de caràcter personal d’altres usuaris;
 4. Registrar-se a través del Lloc Web amb una identitat falsa, suplantat a tercers o utilitzant un perfil o realitzant qualsevol altra acció que pugui confondre a altres usuaris sobre la identitat de l’origen d’un missatge;
 5. Accedir sense autorització a qualsevol secció del lloc web, a altres sistemes o xarxes connectades a la Plataforma, a cap servidor CAMPING TURISME I OCI, SL ni als serveis oferts a través del lloc web, per mitjà de pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim;
 6. Trencar, o intentar trencar, les mesures de seguretat o autenticació del lloc web o de qualsevol xarxa connectada a la mateixa, o les mesures de seguretat o protecció inherents als continguts oferts en el Lloc Web;
 7. Dur a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura del lloc web o en els sistemes o xarxes CAMPING TURISME I OCI, SL , així com en els sistemes i xarxes connectats al Lloc Web; o
 8. Impedir el normal desenvolupament d’un esdeveniment, concurs, promoció o qualsevol altra activitat disponible a través del lloc web o qualsevol de les seves funcionalitats, ja sigui alterant o tractant d’alterar, il·legalment o de qualsevol altra forma, l’accés, participació o funcionament d’aquells, o falsejant el resultat dels mateixos i / o utilitzant mètodes de participació fraudulents, mitjançant qualsevol procediment, i / o mitjançant qualsevol pràctica que atempti o vulneri les presents Condicions d’ús.

 

L’incompliment de qualsevol de les anteriors obligacions per l’usuari, podrà dur relacionada l’adopció per CAMPING TURISME I OCI, SL de les mesures oportunes emparades en Dret i en l’exercici dels seus drets o obligacions, i pot arribar a l’eliminació o bloqueig del compte de l’usuari infractor, sense que hi hagi possibilitat d’indemnització pels danys i perjudicis causats

 

 1. RESPONSABILITATS I GARANTIES.

 

CAMPING TURISME I OCI, SL no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat absolutament tota la informació i / o dels serveis del lloc web, ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació posada a disposició a través de la mateixa.

 

En conseqüència, CAMPING TURISME I OCI, SL no garanteix ni es fa responsable de: (I) la continuïtat dels continguts del Lloc Web; (II) l’absència d’errors en aquests continguts; (III) l’absència de virus i / o altres components nocius en el Lloc Web o al servidor que el subministra; (IV) la invulnerabilitat del lloc web i / o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s’adoptin en la mateixa; (V) la falta d’utilitat o rendiment dels continguts del Lloc Web; i (VI) els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que CAMPING TURISME I OCI, SL estableix en el Lloc Web o mitjançant la vulneració dels sistemes de seguretat del lloc web.

 

No obstant això, CAMPING TURISME I OCI, SL declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tècnica, per garantir el funcionament del lloc web i reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic, com dels continguts publicats en el Lloc Web.

 

Si l’usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial, de la normativa aplicable en material de protecció de dades personals i / o qualsevol altre dret , haurà de notificar immediatament a CAMPING TURISME I OCI, SL perquè aquesta pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

 

CAMPING TURISME I OCI, SL no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts subministrats per tercers a través del lloc web.

 

CAMPING TURISME I OCI, SL no serà responsable sobre la veracitat, integritat o actualització de les informacions publicades en el Lloc Web provinents de fonts alienes a aquest (notícies externes, informes de professionals externs, etc.), així com tampoc de les contingudes en altres portals web mitjançant enllaç des el Lloc Web.

 

CAMPING TURISME I OCI, SL no assumirà responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús de les esmentades informacions.

 

En tot cas, CAMPING TURISME I OCI, SL es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, temporal o permanentment, l’accés, navegació, ús, allotjament i / o descàrrega del contingut i / o ús de serveis del lloc web, amb o sense prèvia notificació, als usuaris que contravinguin qualsevol de les disposicions detallades en les presents condicions d’ús, sense que hi hagi possibilitat de l’usuari d’exigir cap indemnització per aquesta causa.

 

 1. POLÍTICA DE PRIVACITAT I COOKIES

 

De conformitat amb el que disposa la legislació vigent i aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, totes les dades de caràcter personal facilitades durant la utilització del lloc web seran tractades de conformitat amb el que disposa la Política de Privacitat que tot usuari ha de acceptar expressament per poder utilitzar i registrar-se al lloc web.

 

 

Tot usuari que accepti les presents condicions d’ús, accepta de forma informada, expressa i inequívoca la nostra Política de Privacitat, podent exercir els drets que en aquesta matèria li corresponen, segons s’informa en l’esmentada Política de Privacitat.

 

 1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquestes condicions d’ús es regeixen per la llei espanyola. Les parts es sotmeten expressament, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona. Per presentar reclamacions en l’ús dels nostres serveis el client pot dirigir-se per correu a l’adreça electrònica o física indicada a l’apartat “Identificació” comprometent-nos a buscar en tot moment una solució amistosa del conflicte.

 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 1. IDENTIFICACIÓ

CAMPING TURISME I OCI, S.L., d’ara endavant RESPONSABLE, és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

 1. INFORMACIÓ I CONSENTIMENT.

Mitjançant l’acceptació de la present Política de Privadesa, l’usuari queda informat i presta el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc perquè les dades personals que faciliti a través de la pàgina web ubicada a la URL www.campingelfar.com (des d’ara , el “Lloc Web”) siguin tractats per CAMPING TURISME I OCI, S.L., així com les dades derivades de la seva navegació i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a CAMPING TURISME I OCI, S.L. de forma clara i senzilla.

 1. OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES.

Les dades sol·licitades en els formularis del lloc web són amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes.

Per tant, si no es faciliten els mateixos o no es faciliten correctament no podran atendre les mateixes, sense perjudici que podrà visualitzar lliurement el contingut del lloc web.

 1. AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ CAMPING TURISME I OCI, S.L. LES DADES PERSONALS DE L’USUARI?

Les dades personals facilitades a través del lloc web seran tractades per CAMPING TURISME I OCI, S.L.. d’acord amb les següents finalitats:

 1. Dades facilitades per a la realització de reserves, tant a través del Lloc Web com de (call center, email o xat) per reserves individuals o de grups i sales:
 • Gestionar la realització de les reserves sol·licitades per l’usuari
 • Enviament de la confirmació o documentació de la reserva realitzada
 • En el supòsit de prestar el consentiment per a això, l’enviament de comunicacions comercials per part d’CAMPING TURISME I OCI, S.L..
 • Efectuar anàlisis sobre la utilització del Lloc Web i comprovar les preferències i comportament dels usuaris.
 1. Dades facilitades per donar-se d’alta com a usuari registrat a CAMPING TURISME I OCI, S.L.. :
 • Gestionar la seva sol·licitud d’alta o baixa dins de la modalitat triada per l’usuari.
 • Cal verificar que l’usuari compleix amb les exigències per a donar-se d’alta dins de la modalitat seleccionada, sempre que CAMPING TURISME I OCI, S.L.. ho consideri convenient.
 • Tràmit i resposta a les possibles sol·licituds d’informació que realitzi l’usuari.
 • Recerca de promocions que s’ajustin a les necessitats que l’usuari seleccioni.
 • Per a l’enviament de comunicacions comercials personalitzades per part d’ CAMPING TURISME I OCI, S.L.
 • Efectuar anàlisis sobre la utilització del Lloc Web i comprovar les preferències i comportament dels usuaris
 1. Dades facilitades a través del formulari:
 • Gestionar les sol·licituds de contacte i informació de l’usuari a través dels canals disposats per a això en els llocs web d’ CAMPING TURISME I OCI, S.L..
 • Gestió de la petició plantejada
 • Efectuar anàlisis sobre la utilització del Lloc Web i comprovar les preferències i comportament dels usuaris.
 1. Dades facilitades per a publicacions als BLOGs titularitat de l’ CAMPING TURISME I OCI, S.L..:
 • Gestionar la publicació dels seus comentaris al lloc web.
 • Gestionar la subscripció i / o baixar a la Newsletter del bloc o ha la sol·licitud d’usuari
 • Realitzar l’anàlisi de la utilització del lloc web i comprovar les preferències i el comportament dels usuaris.
 • En el supòsit que sigui necessari, realitza un control del contingut dels comentaris dels usuaris i, en el seu cas, eliminar aquells que no s’adeqüin a les condicions aplicables a la present web a criteri d’CAMPING TURISME I OCI, S.L..
 1. Dades facilitades per a la modificació i cancel·lació de reserves:
 • Gestionar les sol·licituds de modificació o cancel·lació de les seves reserves sol·licitades per l’usuari a CAMPING TURISME I OCI, S.L..
 • Remetre-li la resposta a la sol·licitud plantejada a CAMPING TURISME I OCI, S.L..
 • Realitza l’anàlisi de la utilització del lloc web i comprovar les preferències i el comportament dels usuaris.
 1. Dades facilitades per a l’enviament de butlletí Newsletter:
 • Gestionar la subscripció i / o la baixa del butlletí de notícies, realitzat a través del canal del lloc web de l’ CAMPING TURISME I OCI, S.L..
 1. Dades facilitades per al Programa de Qualitat:
 • Gestionar el Programa de fidelització i tramitar la seva sol·licitud d’incorporació, assignar el seu número de membre, claus d’accés a la seva àrea privada online i permetre acumular i redimir els seus punts
 • Adquirir els serveis del Programa de fidelització de les preferències i gustos del titular, així com medi el vostre grau de satisfacció amb el servei prestat als nostre camping. Aquesta finalitat pot incloure l’enviament d’enquestes de qualitat i l’adaptació i personalització dels serveis facilitats per CAMPING TURISME I OCI, S.L..
 • Enviament de comunicacions relacionades amb el vostre compte, incloses, entre altres, saldo de punts, categoria de targeta, notificacions i qualsevol altra cosa que mantingui informació de l’estat del compte.
 • Enviament de comunicacions comercials personalitzades a través de correu electrònic o mitjans equivalents, sobre ofertes i serveis relacionats amb el Programa llevat que Vostè s’oposi a l’esmentat tractament.
 1. Dades proporcionades als formularis de contacte i pàgina web:
 • Gestionar les sol·licituds de contacte i informació de l’usuari a través dels canals disposats per a això en els llocs web d’ CAMPING TURISME I OCI, S.L..
 • Gestió de la petició plantejada
 • Efectuar anàlisis sobre la utilització del Lloc Web i comprovar les preferències i comportament dels usuaris.
 1. Dades proporcionades al formulari de recuperació del carretó:
 • Enviament del recordatori de la reserva no finalitzada per l’usuari o, si escau, de les recerques realitzades per l’usuari
 • Efectuar anàlisis sobre la utilització del Lloc Web i comprovar les preferències i comportament dels usuaris.
 1. QUINES DADES DE L’USUARI TRACTARÀ CAMPING TURISME I OCI, S.L.?

CAMPING TURISME I OCI, S.L. tractarà les següents categories de dades de l’usuari:

 1. Dades facilitades per a la realització de reserves, a través del lloc web com a (centre de trucades, correu electrònic o xat) per a reserves individuals o de grups i salons:
 • Dades d’identificació: nom, cognom, nacionalitat.
 • Dades de contacte: adreça de correu electrònic, telèfon.
 • Dades de transacció de béns i serveis en CAMPING TURISME I OCI, S.L.: Productes i serveis adquirits sobre els que mostri interès.
 • Preferències d’estància.
 • Dades econòmiques, financeres i d’assegurances.
 • Altres dades: dades facilitades pels propis interessats als camps oberts a través de la trucada realitzada
 • Dades de navegació.
 1. Dades facilitades per donar-se d’alta com a usuari registrat a CAMPING TURISME I OCI, S.L. :
 • Dades d’identificació: nom, cognoms, adreça i nacionalitat
 • Dades de contacte: adreça de correu electrònic, número de telèfon.
 • Codis o claus d’identificació d’usuari i / o titular.
 • Dades de detall d’ocupació: professió, sector.
 1. Dades facilitades a través del formulari de recuperació de carret:
 • Dades d’identificació: nom, cognoms, domicili, nacionalitat.
 • Dades de contacte: adreça de correu electrònic, número de telèfon.
 • Dades de transacció de béns i serveis
 • Altres dades: dades facilitades pels propis interessats en els camps oberts dels formularis disposats en el Lloc Web o en els documents adjunts.
 • Dades de navegació
 1. Dades facilitades per a publicacions en els BLOGS titularitat de CAMPING TURISME I OCI, S.L..
 • Dades d’identificació: nom, cognoms, domicili, nacionalitat.
 • Dades de contacte: país de residència, adreça de correu electrònic.
 • Dades de navegació.
 1. Dades facilitades per a la modificació i cancel·lació de reserves:
 • Dades d’identificació: nom, cognoms, domicili, nacionalitat.
 • Dades de contacte: adreça de correu electrònic, número de telèfon.
 • Dades de transacció de béns i serveis
 • Dades econòmiques, financer i d’assegurances.
 • Altres dades: dades facilitades pels propis interessats en els camps oberts dels formularis disposats en el Lloc Web o en els documents adjunts.
 • Dades de navegació.
 1. Dades facilitades per l’enviament de Newsletter:
 • Dades d’identificació: nom, cognoms, domicili, nacionalitat.
 • Dades de contacte: país de residència, adreça de correu electrònic.
 • Dades de característiques personals idioma.
 1. Dades proporcionades en els formularis de contacte i pàgina:
 • Dades d’identificació: nom, cognoms, domicili, nacionalitat.
 • Dades de contacte: adreça de correu electrònic, número de telèfon.
 • Dades de transacció de béns i serveis
 • Altres dades: dades facilitades pels propis interessats en els camps oberts dels formularis disposats en el Lloc Web o en els documents adjunts.
 • Dades de navegació.
 1. Dades proporcionades en el formulari de recuperació de carret:
 • Dades de contacte: adreça i correu electrònic.

En cas que l’usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar-li la informació continguda en la Política de Privacitat, eximint a CAMPING TURISME I OCI, S.L.. de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, CAMPING TURISME I OCI, S.L.. podrà dur a terme les verificacions periòdiques per constatar aquest fet, i adoptar les mesures de diligència deguda que corresponguin, d’acord amb la normativa de protecció de dades

 1. Quina és la LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE L’USUARI?

La legitimació del tractament de les seves dades personals, seran les següents:

 

 1. Per a realització de reserves, tant a través del Lloc Web com de call center (centre d’atenció telefònica, correu electrònic o xat) per reserves individuals o de grups i sales: l’execució del contracte entre les parts. Per a l’execució d’anàlisi sobre la utilització de la web, l’interès legítim de CAMPING TURISME I OCI, S.L..
 2. Per a la gestió de l’alta com a usuari registrat: en el consentiment sol·licitat i, en els supòsits de verificació compliment de les condicions per part de l’usuari, així com per a l’execució d’anàlisi sobre la utilització de la web, l’interès legítim de CAMPING TURISME I OCI, S.L.. No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.
 3. Per al formulari de recuperació de carret: en el consentiment que se li demana i que pot retirar en qualsevol moment. No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat. Per a l’execució d’anàlisi sobre la utilització de la web, l’interès legítim de CAMPING TURISME I OCI, S.L..
 4. Per a la gestió i publicació dels comentaris o publicacions enviats pels usuaris en els BLOGs titularitat de CAMPING TURISME I OCI, S.L.: En el consentiment prestat per l’usuari i, en els supòsits d’execució d’anàlisi del lloc web, comprovar les preferències i comportaments dels usuaris, així com realitzar un control del contingut dels comentaris, interès legítim de CAMPING TURISME I OCI, S.L.. En cas de retirar el seu consentiment al tractament de la publicació dels comentaris, el mateix serà eliminat per CAMPING TURISME I OCI, S.L. del lloc web.
 5. Per a la modificació i / o cancel·lació de la seva reserva en l’execució del contracte entre les parts. Per a l’execució d’anàlisi sobre la utilització de la web, l’interès legítim de CAMPING TURISME I OCI, S.L..
 6. Per a l’enviament de Newsletter: en el consentiment prestat per l’usuari.
 7. Per a l’enviament dels formularis de contacte i pàgina web: en el consentiment prestat per l’usuari. Per a l’execució d’anàlisi sobre la utilització de la web, l’interès legítim de CAMPING TURISME I OCI, S.L..
 8. Per a l’enviament del recordatori de recuperació de carret: recordatori: en el consentiment prestat per l’usuari. Per a l’execució d’anàlisi sobre la utilització de la web, l’interès legítim de CAMPING TURISME I OCI, S.L..

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents de manera que l’usuari podrà revocar només un d’ells no afectant als altres.

Per revocar aquest consentiment, l’Usuari podrà contactar amb CAMPING TURISME I OCI, S.L. a través dels canals següents:[email protected]

 1. AMB QUINS DESTINATARIS es compartiran LES DADES DE L’USUARI?

Les dades de l’usuari podran ser comunicades a:

 

 1. Dades facilitades per a la realització de reserves, tant a través del Lloc Web com de (call center, email o xat) per reserves individuals o de grups i sales:
  • Empreses integrades o adherides, totes dedicades al sector hoteler, necessitaran tenir accés a les seves dades per a la prestació correcta dels serveis seleccionats. De la mateixa manera, les seves dades seran comunicades a aquelles entitats propietàries dels hotels, per tal que les mateixes coneguin les condicions de la seva estada (preu, dates, serveis inclosos, …), amb l’única finalitat de poder prestar-li els serveis correctament.
 2. Dades facilitades per donar-se d’alta com a usuari registrat a CAMPING TURISME I OCI, S.L.:
 • Empreses del grup al qual pertany CAMPING TURISME I OCI, S.L. , Únicament per a fins administratius interns i / o per a les finalitats anteriorment indicades.
 1. Dades facilitades a través del formulari de recuperació de carret:
 • Empreses del grup al qual pertany CAMPING TURISME I OCI, S.L. , únicament per a fins administratius interns i / o per a les finalitats anteriorment indicades.
 1. Dades facilitades per a publicacions en BLOGs titularitat de CAMPING TURISME I OCI, S.L.:
 • Les dades proporcionades per l’usuari seran publicats al lloc web, de manera que seran accessibles per tots els usuaris que accedeixi a aquest.
 1. Dades facilitades per a la modificació i cancel·lació de reserves:
 • Empreses integrades o adherides al sector hoteler, necessitaran tenir accés a les seves dades per a la prestació correcta dels serveis seleccionats. De la mateixa manera, les seves dades seran comunicades a aquelles entitats propietàries dels hotels, per tal que les mateixes coneguin les condicions de la seva estada amb l’única finalitat de poder prestar-li els serveis correctament.
 1. Dades facilitades per a la l’enviament de Newsletter, no seran comunicades amb terceres empreses.
 2. Dades proporcionades en formularis de contacte i pàgina web:
 • Empreses del grup al qual pertany CAMPING TURISME I OCI, S.L. únicament per a fins administratius interns i / o per a les finalitats anteriorment indicades.
 1. Dades proporcionades en el formulari de recuperació de carret: recuperació del carret:
 • Empreses del grup al qual pertany CAMPING TURISME I OCI, S.L. únicament per a fins administratius interns i / o per a les finalitats anteriorment indicades.

Addicionalment, les dades podran ser accessibles per proveïdors de CAMPING TURISME I OCI, S.L. sent aquest accés el necessari per a l’adequat compliment de les obligacions legals i / o de les finalitats anteriorment indicades. Aquests proveïdors no tractaran les seves dades per a finalitats pròpies que no hagin estat prèviament informades per CAMPING TURISME I OCI, S.L.

 1. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

L’informem que les seves dades NO seran transferits a tercers països

 1. CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les seves dades seran conservades durant els terminis següents:

 1. Dades facilitades per a la realització de reserves, tant a través del Lloc Web com de call center (centre d’atenció telefònica, correu electrònic o xat) per reserves individuals o de grups i sales: seran conservades durant la relació contractual i, un cop finalitzada la mateixa , durant el termini de prescripció de les accions legals que es puguin derivar de la mateixa.
 2. Dades facilitades per donar-se d’alta com a usuari registrat a CAMPING TURISME I OCI, S.L.. : En tant que l’usuari no revoqui el consentiment prestat. No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.
 3. Dades facilitades a través del formulari de recuperació de carret: durant el termini necessari per a la gestió de la seva sol·licitud enviada.
 4. Dades facilitades per a publicacions en els BLOGs titularitat de CAMPING TURISME I OCI, S.L. Les dades seran conservades en la mesura que l’usuari no revoqui el consentiment atorgat.
 5. Dades facilitades per a la modificació i cancel·lació de reserves: seran conservades durant la relació contractual i, un cop finalitzada la mateixa, durant el termini de prescripció de les accions legals que es puguin derivar de la mateixa.
 6. Dades facilitades per a l’enviament de Newsletter: seran conservades en tant que l’usuari no revoqui el consentiment prestat a l’efecte.
 7. Dades proporcionades en formularis de contacte i pàgina web: seran conservades durant el termini necessari per donar tràmit i contestació a la seva sol·licitud i, un cop finalitzat el mateix, durant el termini de prescripció de les accions legals derivades de l’esmentada sol·licitud.
 8. Dades proporcionades en el formulari de recuperació de carret: recuperació de carret: seran conservats 15 dies després de l’abandó de la reserva.
 9. RESPONSABILITAT DE L’USUARI.

L’usuari:

 • Garanteix que té més de divuit (18) anys i que les dades que facilita CAMPING TURISME I OCI, S.L. són veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real.
 • Garanteix que ha informat els tercers dels que faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a CAMPING TURISME I OCI, S.L. per als fins assenyalats.
 • És responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a CAMPING TURISME I OCI, S.L. o a tercers.
 1. EXERCICI DE DRETS.

L’usuari pot enviar un escrit a CAMPING TURISME I OCI, S.L. a l’adreça indicada a la capçalera de la present Política, o bé per mitjà d’un correu electrònic a l’adreça [email protected] adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta.

Per descarregar el document d’exercici de drets cliqueu aquí cliqueu aquí

 

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Obtenir confirmació sobre si en CAMPING TURISME I OCI, S.L. s’estan tractant dades personals que concerneixen a l’usuari o no.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Corregir dades incorrectes o incompletes.
 • Sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals quan, per algun motiu, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals es van obtenir.
 • Obtenir de CAMPING TURISME I OCI, S.L. la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades facilitades per l’Usuari en aquells casos que preveu la normativa.
 • Posar-se en contacte amb CAMPING TURISME I OCI, S.L. a través de la següent adreça: [email protected]
 • Interposar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades personals davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a l’adreça Carrer de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid aepd.es, quan l’interessat consideri que CAMPING TURISME I OCI, S.L. ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades. S’interessa considerar que CAMPING TURISME I OCI, S.L. ha estat vulnerat drets que són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

 

 

 1. MESURES DE SEGURETAT

CAMPING TURISME I OCI, S.L. tractarà les dades de l’usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.